Biệt thự Hòn Thơm ngay cạnh tổ hợp khu vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley tạo ra. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc hiếm có bậc nhất. Không chỉ “mang điểm nhấn vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn rất đáng là nơi dừng chân lý tưởng để tận hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem như minh chứng cho sự sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp mở ra cơ hội đầu tư an toàn và khả năng sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:04:00 (98d)